0902445272

Xã Suối Trầu

Khi thực hiện dự án xã Suối Trầu nằm trọn hoàn toàn trong dự án nên sẽ bị giải thể. Các xã khác thuộc huyện Long Thành như: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn bị mất một phần diện tích, do đó cần phải điều chỉnh một số xã lại địa giới hành chính cho phù hợp quy định.

Theo báo cáo để tiển khai dự án sân bay quốc tế Long Thành tỉnh Đồng Nai phải giải tỏa 5.000ha, trong đó có 2.970/5.000ha (chiếm 59,4%) đất của hộ gia đình cá nhân sử dụng, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Đồng thời, với công tác thu hồi đất sẽ phải di dời hơn 4.864 hộ với khoảng 15.000 nhân khẩu. Trong đó có 1.926 hộ (chiếm 39,5%) có nguồn thu nhập chính từ nông nghiệp.

Contact Me on Zalo